Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Nyilvántartási szám: NAIH-146760/2018

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat azt ismerteti, hogyan kezeli és tartja tiszteletben a Pécs és Baranya Szuperinfó a személyes adatokat. A jelen nyilatkozat időről időre módosítható. Látogatóinknak és felhasználóinknak javasoljuk az Adatvédelmi irányelvek rendszeres áttekintését.

Minden általunk gyűjtött és kezelt „Személyes adat” (definíciója szerint minden olyan adat, amely azonosítja azt a személyt, akire az adat vonatkozik, illetve alkalmas az adott személy azonosítására, vele való kapcsolatfelvételre vagy tartózkodási helyének meghatározására) a jelen – időnként módosított – Adatvédelmi irányelvek hatálya alá tartozik.

A „Pécs és Baranya Szuperinfó” megnevezés alatt a Pannónia Medya.-és Lapkiadó Kft-vállalatot értjük, amely az Ön adatainak adatkezelőjeként vagy adatfeldolgozójaként jár el.

Adatvédelmi pajzs keretrendszer

Bizonyos helyzetekben, például bűneset vagy bűnüldözési okok miatt a Pécs és Baranya Szuperinfó törvényes adatszolgáltatási végzéssel kötelezhető lehet személyes adatok kiszolgáltatására.

Ha megoldatlan adatvédelmi vagy adatfelhasználási kérdését nem kezeltük kielégítően, lépjen kapcsolatba a pécsi székhelyű külső békéltető testülettel.

Bizonyos feltételek esetén, Ön jogosult lehet választott bírósági eljárást kezdeményezni.

SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTŐ SZERVEZETEK

A Pécs és Baranya Szuperinfó különböző jogi személyekből áll. A jelen adatvédelmi tájékoztatást a Pannónia Medya- és Lapkiadó Kft nevében tesszük közzé. Ennek megfelelően a jelen adatvédelmi tájékoztatásban a „Pécs és Baranya Szuperinfó” szó, illetve a „mi” névmás és ragozott alakjai alatt a Szuperinfó-csoport megfelelő tagvállalatát értjük, amely az Ön adatainak feldolgozásáért felel. A Szuperinfó között Licencmegállapodás és a megfelelő üzletszabályzat szabályozza, hogy az adott esetben mely Szuperinfó vállalat számít adatkezelőnek. Ezen a webhelyen a Pannónia Medya és Lapkiadó Kft. gyűjt személyes adatokat.

Ha bármilyen kérdése, aggálya vagy kérelme merül fel a jelen adatvédelmi tájékoztatás, személyes adatainak feldolgozása vagy a személyes adataihoz fűződő bármely egyéb ügy kapcsán, keresse a Pannónia Medya- és lapkiadó Kft ügyvezetőjét.

Pannónia Medya és Lapkiadó Kft
7628. Pécs Komlói út 118/1
Simon-Keszthelyi Andrea

simon.andrea@szuperinfo.hu
Tel: 30/8242-378
http://www.szuperinfobaranya.hu

SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE

A Webhely látogatójaként Ön számos tevékenységet végezhet a személyes adatok megadása nélkül.

Amikor azonban feliratkozik a Pécs és Baranya Szuperinfó -webhelyre, hírlevélre vagy  szolgáltatásokat rendel, a szolgáltatások teljesítése érdekében az alábbi személyes adatokat gyűjthetjük be Önről:

 • Elérhetőségi adatok, például a neve, telefon- és faxszáma, címe és e-mail-címe, továbbá
 • Számlázási adatok, cégnév, telephely cím, cégjegyzék szám

Ha tartalmat küld el a Pécs és Baranya Szuperinfónak hirdetés készítés céljára, akkor előfordulhat, hogy meg kell adnia a következő adatokat:

 • Elérhetőségi adatok, például a neve, telefonszáma, elsődleges címe és e-mail-címe.
 • Ezeknek az adatoknak az ellenőrzése céljából a Pécs és Baranya Szuperinfó Öntől azt kérheti, hogy
 •  a) töltsön fel egy személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványról készített, beolvasott képet (amelyet biztonságosan tárolunk a kiszolgálóinkon), vagy

A tevékenységtől függően az általunk kért, Ön által megadandó adatok részben kötelezőnek, részben önkéntesnek minősülnek. Ha az egy adott tevékenységre vonatkozó kötelező adatokat nem adja meg, akkor nem vehet részt az adott tevékenységben.

Hírlevél küldéssel, azaz reklámot tartalmazó elektronikus vagy postai üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb. kapcsolatos adatkezelés.

 • jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása
 • érintettek köre: mindazok, akik a weboldalakon hírlevélre feliratkoznak, vagy vásárlás során kifejezték hozzájárulásukat hírlevelek küldéséhez
 • tárolt adatok: név, email cím, ip cím
 • adattárolás időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, az adatkezelés ellen való tiltakozásig vagy a cél teljesüléséig

SZEMÉLYES ADATOK ÉS ADATVÉDELMI BEÁLLÍTÁSOK FRISSÍTÉSE

Kérésre a Pécs és Baranya Szuperinfó tájékoztatást ad a Szuperinfó franchise tagjainak az ön által kért szolgáltatásról – így az Önről esetleg tárolt vagy feldolgozott személyes adatokat továbbítjuk a Szuperinfó hálózat Ön által kért partnerei felé.

A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSI MÓDJA

A Pécs és Baranya Szuperinfó azért gyűjti a személyes adatait, hogy szolgáltatásokat biztosítson Önnek, megfeleljen a törvényi kötelezettségeinek, és fejlessze termékeit és szolgáltatásait. Az Ön személyazonosításra alkalmas adatait a jelen Adatvédelmi irányelvekben leírtakon kívül semmilyen más módon nem értékesítjük, nem kölcsönözzük, és nem osztjuk meg külső felekkel. A Pécs és Baranya Szuperinfó az alábbiakra használhatja fel ezeket az adatokat:

 • Megrendelési/megújítási visszaigazolások elküldése Önnek.
 • Az Ön műszaki támogatásra vagy egyéb, a regisztrált felhasználók számára elérhető előnyökre való esetleges jogosultságának nyilvántartása.
 • Ügyfélkiszolgálási kérelmek, kérdések és panaszok megválaszolása.
 • A kért termék- vagy szolgáltatásinformáció megküldése Önnek.
 • A Pécs és Baranya Szuperinfó és kiválasztott külső felek különleges ajánlataival és szolgáltatásaival kapcsolatos információk biztosítása Önnek.
 • Az Ön által igénybe vett akciók és nyereménysorsolások adminisztrálása, és az Ön értesítése az eredményekről.
 • Illegális tevékenységekkel és/vagy a Szolgáltatási feltételek megsértésével kapcsolatos vizsgálatok, megelőző lépések és intézkedések.
 • Kutatási és termék- vagy szolgáltatásfejlesztési igényeinknek való megfelelés, Webhelyünk, szolgáltatásaink és kínálatunk javítása, valamint
 • Az Ön élményének testre szabása, beleértve a célzottan Önnek szóló szolgáltatásainkat és ajánlatainkat is.

Az általunk összegyűjtött adatokat sütikben, naplófájlokban, átlátszó képekben és/vagy külső felek forrásaiban tároljuk, az Ön preferenciáinak összegzése érdekében. Személyazonosításra alkalmas adatait és/vagy tagsági használati előzményeit összekapcsoljuk az összegzésben szereplő adatokkal, a testreszabott akciók és marketingajánlatok biztosítása, a webhely tartalmának Ön számára történő javítása és/vagy az Ön preferenciáinak meghatározása érdekében.

Bizonyos esetekben a Pannónia Medya- és Lapkiadó Kft kötelezhető lehet arra, hogy jogos hatósági felkérésre személyes adatokat szolgáltasson ki, például állambiztonsági vagy bűnüldözési okokból.

A törvény által megkívánt esetben (pl. megfelelés a Pannónia Medya-és Lapkiadó Kft vonatkozó idézésnek, végzésnek, bírósági határozatnak vagy jogi eljárásnak), illetve ha úgy ítéljük meg, hogy saját jogaink védelme, peres eljárás elkerülése, az Ön vagy mások biztonságának védelme, csalások kivizsgálása és/vagy hatósági kérés teljesítése érdekében ez szükséges. Az Önnel kapcsolatos adatokat abban az esetben is kiadhatjuk, ha megítélésünk szerint az adatkiadás nemzetbiztonsági, rendészeti vagy más közérdekű okból szükséges.

ADATOK MEGOSZTÁSA SZOLGÁLTATÓKKAL/ÜGYNÖKÖKKEL

A Pécs és Baranya Szuperinfó hirdetési termékei és szolgáltatásai ellenértékének kiszámlázását egy vagy több külső hitelkártya-feldolgozó vállalat segíti. Ezek a vállalatok a legjobb tudomásunk szerint a személyazonosításra alkalmas adatokat semmilyen célra nem őrzik meg, nem osztják meg, nem tárolják és nem használják fel.

A személyes adatokat egyes, a nevünkben szolgáltatásokat nyújtó vállalatokkal is megosztjuk. Csak azokat a személyes adatokat osztjuk meg, amelyekre a vállalatoknak az adott szolgáltatások nyújtásához szükségük van. Minden vállalattól, amellyel esetleg személyes adatot osztunk meg, megköveteljük az adatoknak a jelen szabályzattal összhangban történő védelmét, továbbá az ilyen személyes adatok használatának korlátozását a Pécs és Baranya Szuperinfó nyújtott szolgáltatások teljesítésére. Az ilyen külső felek Lénárt Bt, Baranya Hirdető

A saját termékeikkel vagy szolgáltatásaikkal kapcsolatos marketingtevékenység céljaira nem értékesítünk és más módon sem adunk át személyes adatokat más vállalatoknak.

ADATOK MEGŐRZÉSE

Adatait addig őrizzük meg, amíg szükség van rájuk a szolgáltatások biztosítására, illetve jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges. Ha törölni kívánja adatait, vagy az a kívánsága, hogy ne használjuk többé az adatait Önnek szóló szolgáltatások nyújtásához, forduljon hozzánk ittsimon.andrea@szuperinfo.hu. Kérelmére 30 napon belül reagálunk. Adatait a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez, a viták rendezéséhez és a megállapodásaink érvényesítéséhez szükséges módon őrizzük meg és használjuk fel.

VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉG/LEIRATKOZÁS

A Pécs és Baranya Szuperinfó értesítő e-mailjeiről, hírleveleiről és/vagy a partnerek e-mailjeiről „leiratkozhat”, ha a hírlevélen a leiratkozom hivatkozásra kattint, majd kiválasztja a szükséges beállításokat. Az ilyen üzenetekről történő leiratkozásra a regisztrációs folyamat során is lehetőség van.

Ha a Pécs és Baranya Szuperinfó egyik mobilalkalmazását használja, időnként push-értesítéseket küldhetünk Önnek, hogy értesítsük az általunk szervezett eseményekről és promóciókról. Ha többé nem szeretne ilyen üzenetet kapni, az eszközön kikapcsolhatja őket.

SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELME

A nekünk elküldött személyes adatokat az adatátvitel során és megérkezésük után is védjük. Az internetes adatátvitelnek és az elektronikus adattárolásnak azonban nincs 100%-ban biztonságos módszere. Figyelembe vesszük az általunk gyűjtött, feldolgozott és tárolt személyes adatok különleges jellegét, és naprakész technológiai megoldásokkal óvjuk a személyes adatait, ám a teljes biztonságukat nem tudjuk garantálni.

COOKIE-K (SÜTIK) ÉS ADATKÖVETÉSI TECHNOLÓGIÁK

Webhelyünk felkeresés esetén például az alábbi adatokat gyűjtheti be automatikusan: internetszolgáltató, a böngésző típusa és verziója, operációs rendszer és eszköz típusa, a webhelyünkön átlagosan eltöltött idő, a megtekintett oldalak, az elért adatok, a számítógépe által az internetcsatlakozáshoz használt IP-cím, valamint a tárgyhoz tartozó egyéb statisztikai adatok. Ezeket az adatokat szokták Web Analytics, illetve Clickstream adatoknak is nevezni.

A Pécs és Baranya Szuperinfó, valamint partnerei, elemző és webhelyműködési funkciói például cookie-kat, adatgyűjtő jeleket, címkéket és parancsfájlokat alkalmaznak. Ezekkel a műszaki megoldásokkal elemezzük a trendeket, segítjük a webhely üzemeltetését, követjük a felhasználóknak a webhelyünkön végzett mozgását, valamint felhasználóinkról összefoglaló demográfiai adatgyűjtést végzünk. A fenti műszaki megoldások felhasználásával ezektől a vállalatoktól mind személyre bontott, mind összesített jelentéseket kaphatunk.

 • A cookie egy olyan kisméretű, egyedi szövegfájl, amelyet rendszerünk küld a webhelyünket felkereső felhasználó számítógépre. A cookie lehet munkameneti, amely a böngészőprogram bezárásakor törlődik, illetve lehet maradandó, amely egészen addig marad a felhasználó számítógépén, amíg nem törlik. A legtöbb böngészőprogram beállítható úgy, hogy figyelmeztessen cookie érkezésekor, illetve teljesen megtiltsa azok elfogadását. Ha nem kívánja elfogadni a tőlünk származó cookie-kat, beállíthatja böngészőjében azok elutasítását, vagy kérhet értesítést arról, hogy egy webhely cookie-kat próbál elhelyezni az Ön gépén. A cookie-k elutasítása esetén előfordulhat, hogy webhelyünket nem lesz képes használni.
 • Külső partnereket vagy reklámok webhelyünkön való megjelenítése, vagy más webhelyeken megjelenő saját reklámjaink kezelése céljából alkalmazunk. Külső partnereink a cookie-k és hasonló megoldások segítségével gyűjtik az Ön tevékenységi adatait webhelyünkön és más webhelyeken, ezzel biztosítva, hogy a megjelenő reklámok az Ön böngészési tevékenységét és érdeklődését tükrözzék. Ha nem kívánja az adatoknak az Ön érdeklődésén alapuló reklámmegjelenítés céljaira való használatát, letilthatja. Tájékoztatjuk, hogy ezzel maga a reklámszolgáltatás nem kapcsolható ki. A továbbiakban általános reklámokat fog látni.
 • Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSAI

A Pécs és Baranya Szuperinfó fenntartja magának a jogot, hogy az Adatvédelmi irányelveket időnként saját belátása szerint módosítsa, és az Adatvédelmi szabályzat lényeges módosítása esetén a módosítás hatályba lépése előtt értesítést küld e-mailben, vagy értesítést helyez el a Webhely kezdőlapján.

Az erre vonatkozó értesítés közzétételét követően úgy tekintjük, hogy Önnek tudomása van az Adatvédelmi irányelvek lényeges változásairól, és elfogadja őket, az alábbi kivétellel: Személyes Adatainak a Pannónia Medya- és Lapkiadó Kft. részére való megadásakor (csakúgy, mint most) Önnek lehetősége van korlátozni, hogy az ilyen adatokat miként használhatja a Pécs és Baranya Szuperinfó, illetve külső fél az Önnel való kommunikáció céljára, és amennyiben Ön ilyen korlátozást alkalmaz, a Pécs és Baranya Szuperinfó nem fogja megváltoztatni az Ön erre vonatkozó beállítását az Ön kifejezett beleegyezése nélkül. Emellett, ha a Pécs és Baranya Szuperinfót felvásárolja egy másik jogi személy, vagy egyesül egy másik jogi személlyel, a Pécs és Baranya Szuperinfó az Ön beleegyezése nélkül is átadhatja ennek a jogi személynek mindazokat a felhasználói adatokat, amelyek szolgáltatásaink azon körével kapcsolatosak, amelyeket a felvásárlás vagy egyesülés érint, azonban a Pécs és Baranya Szuperinfó értesítést fog nyújtani bármilyen szolgáltatáskihelyezésről, felvásárlásról vagy egyesülésről ezen a Webhelyen.

Külső felek webhelyére mutató hivatkozások

Webhelyünk tartalmaz a Pécs és Baranya Szuperinfó oldal szabályzatától eltérő adatvédelmű webhelyekre mutató hivatkozásokat. Ha egy ilyen külső webhelyen adja meg személyes adatait, akkor azok kezelésére az illető webhely szabályzata vonatkozik. Ajánljuk, hogy tanulmányozza az esetleg felkeresett összes másik webhely adatvédelmi szabályzatát.

KÖZÖSSÉGI OLDALI WIDGETEK

Webhelyeink különféle közösségi funkciókat tartalmazhatnak, például Facebook-lájkgombot és widgeteket, például Megosztás gombot, valamint webhelyünkön futó, interaktív miniprogramokat. Ezek a funkciók hozzáférhetnek az Ön IP-címéhez és az Ön által a webhelyünkön felkeresett oldalak listájához, valamint a funkció helyes működését szolgáló cookie-t helyezhetnek el. A közösségi funkciókat és widgeteket vagy egy külső fél, vagy közvetlenül a mi webhelyünk működteti. Az ilyen funkciókkal végzett tevékenységre az adott funkciót biztosító fél adatvédelmi irányelvei vonatkoznak.

EGYSZERI BEJELENTKEZÉS

Lehetséges, hogy webhelyünkre bejelentkezési szolgáltató – például Facebook Connect vagy egy Open ID-szolgáltató – alkalmazásával is be lehet jelentkezni. Ezek a szolgáltatások ellenőrzik az Ön személyazonosságát, és beállíthatók úgy, hogy egyes személyes adatokat nekünk továbbítsanak, például az Ön nevével és e-mail-címével előre kitöltsék regisztrációs űrlapunkat. A Facebook Connect szolgáltatás például beállítható úgy, hogy a webhelyünkön végzett tevékenységéről tájékoztatást tegyen közzé az Ön profiloldalán, amelyet az Ön ismerősei láthatnak.

GYERMEKEK

Nem szándékozunk személyes adatokat kérni vagy gyűjteni senkiről, aki még nem töltötte be a 18. évet. Ha Ön még nincs 18 éves, ne adjon meg adatokat ezen a webhelyen, illetve ne vegye igénybe a szolgáltatásainkat. Ha Ön úgy véli, hogy 18 év alatti gyermeke személyes adatot adott meg webhelyünkön, írjon a simon.andrea@szuperinfo.hu címre, hogy az adatokat töröljük, és a gyermek fiókját megszüntessük.

ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS PANASZOK

Egyes országokban, így az Európai Gazdasági Térségben, a jogszabályok bizonyos jogokat biztosítanak a természetes személyeknek a személyes adataik kapcsán. A törvényben előírt kivételektől eltekintve joga lehet hozzáférést kérni az adataihoz, illetve kérni az adatok frissítését, törlését vagy helyesbítését.

Amennyiben a személyes adatok a Pannónia Medya- és Lapkiadó Kft általi feldolgozása az EU általános adatvédelmi rendeletének hatálya alá esik, a Pannónia Medya- és Lapkiadó Kft a fent leírt jogos érdekei alapján dolgozza fel az adatokat. Ha a Pannónia Medya- és Lapkiadó Kft a saját, közvetlen üzletszerzési céljaira dolgozza fel a személyes adatokat, Önnek joga van bármikor tiltakozni ez ellen

A Pannónia Medya- és Lapkiadó Kft komolyan veszi felhasználói adatvédelmi aggályait. Ha úgy véli, hogy a Pécs és Baranya Szuperinfó nem az Adatvédelmi irányelveknek megfelelően járt el az Ön személyes adatainak kezelése során, adatvédelmi tisztviselőnkkel az alábbi címen veheti fel a kapcsolatot: simon.andrea@szuperinfo.hu. Kérjük, hogy levelében a lehető legrészletesebben írja le, véleménye szerint milyen módon nem felelt meg a Pannónia Medya- és Lapkiadó Kft az Adatvédelmi irányelveknek. Panaszát haladéktalanul kivizsgáljuk

Ha kérdése van az Adatvédelmi irányelvek, a webhely gyakorlatai vagy az Ön és a webhely közötti műveletek ügyében, lépjen kapcsolatba adatvédelmi tisztviselőnkkel a következő címen: simon.andrea@szuperinfo.hu

Pannónia Medya- és Lapkiadó Kft
Címzett: Adatvédelmi tisztviselő
7628 Pécs, Komlói út 118/1

simon.andrea@szuperinfo.hu
Telefonszám: 30/8242-378

AdSense cookie

Az AdSense a hirdetések javítására használja a cookie-kat. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések célzása a felhasználók számára releváns szempontok alapján, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Maguk a cookie-k nem tartalmaznak személyazonosításra alkalmas adatokat. A megjelenítő és a felhasználó beállításaitól függően a hirdetésekben használt cookie-kkal társított információkat hozzá lehet adni a felhasználó Google-fiókjához.

Mikor küld az AdSense cookie-kat a böngészőnek?

Az AdSense megjelenítés, kattintás vagy más olyan művelet után küld cookie-t a felhasználó böngészőjének, amely a szervereinkre irányuló hívással jár. Ha a böngésző elfogadja a cookie-t, akkor tárolja is.

Az AdSense leggyakrabban akkor küld cookie-t a böngészőnek, amikor a felhasználó Google-hirdetéseket megjelenítő webhelyet keres fel. A Google-hirdetéseket tartalmazó webhelyek olyan hirdetési címkéket tartalmaznak, amelyek arra utasítják a böngészőt, hogy a hirdetés tartalmát a szervereinkről kérjék le. Amikor a szerver elküldi a hirdetés tartalmát, egy cookie-t is továbbít. Az adott oldalnak azonban nem feltétlenül kell ehhez Google-hirdetéseket megjelenítenie. Elég, ha olyan Google-hirdetési címkék szerepelnek rajta, amelyek egy kattintáskövető vagy megjelenítéskövető képpontot töltenek be.

 

A Pannónia Medya és Lapkiadó Kft külső adatfeldolgozókat, alkalmaz bizonyos külső adatfeldolgozókat (ideértve a Szuperinfó vállalatcsoport tagjait és harmadik feleket is, az alábbi felsorolás szerint).

Feltöltői  üzletszabályzat

Fő szolgáltatási megállapodás, valamint a Pannónia Medya- és Lapkiadó Kft által kiadott egyéb megállapodás (a „Megállapodás”) szerinti szolgáltatások biztosításában közreműködnek.

 

A külső adatfeldolgozókról

A külső adatfeldolgozó a Pannónia Medya- és Lapkiadó Kft megbízásából tevékenykedő harmadik fél adatfeldolgozó, többek között a

Szuperinfó csoport egyik cége, aki hozzáfér vagy a jövőben esetleg hozzáférhet ügyfeleink személyes és egyéb adataihoz, illetve ilyeneket feldolgozhat.

A Pannónia Medya- és Lapkiadó Kft elvégez egy gazdaságilag észszerű mértékű átvilágítást az adataihoz hozzáférő vagy a jövőben esetleg hozzáférő külső adatfeldolgozó jelöltek biztonsági, adatvédelmi és titoktartási gyakorlatának értékelésére.

A Pannónia Medya- és Lapkiadó Kft külső adatfeldolgozói kötelesek elfogadni bizonyos feltételeket és kikötéseket, amelyek az ügyfél személyes és egyéb adatainak felhasználási módját számukra előírják, korlátozás nélkül ideértve az alábbi követelményeket:

A személyes adatok feldolgozása kizárólag az adatkezelő dokumentált útmutatása szerint történhet (ahogy a Pannónia Medya- és Lapkiadó Kft ezeket az illető külső adatfeldolgozó számára írott formában meghatározta);

A tevékenységet megbízható személyekkel kell végeztetni, akik szerződéses kötelezettséget vállaltak az adatvédelmi szabályok és biztonsági intézkedések betartására a hatályos törvények szerinti érvényes mértékig;

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek számára rendszeres adatvédelmi oktatást kell biztosítani;

Az ügyfelek személyes és egyéb adatainak elvesztése, sérülése vagy kiszolgáltatása ellen megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket kell bevezetni és fenntartani;

Bekövetkezett vagy potenciális biztonsági esemény vagy adatsérülés alkalmával kötelesek a Pannónia Medya- és Lapkiadó Kft vállalatot azonnal értesíteni; és

Az adatkezelői, adatalanyi vagy adatvédelmi hatósági igények teljesítése érdekében észszerű mértékben együtt kell működniük a Pannónia Medya- és Lapkiadó Kft vállalattal.

Az itt közölt tájékoztatás kizárólagos célja az, hogy a Pannónia Medya- és Lapkiadó Kft csoport külső adatfeldolgozói elhivatottságot

fokozó tevékenységét illusztrálja, valamint, hogy a Pannónia Medya- és Lapkiadó Kft által a jelen szabályzat időpontjában felhasznált

harmadik fél külső adatfeldolgozók teljes felsorolását közölje (tehát hogy a Pannónia Medya- és Lapkiadó Kft szolgáltatásainak teljesítését és támogatását mely cégek igénybevételével végezheti).

Ha a jelen közleménnyel kapcsolatban kérdése merül fel, vagy tudni szeretné, hogy a Pannónia Medya- és Lapkiadó Kft hogyan használja fel a fenti külső adatfeldolgozókat, akkor szíveskedjék a

simon.andrea@szuperinfo.hu e-mail címre írni.

 

Külső partnereink:

Lénárt Bt         7621. Pécs, Citrom u 2-6 I. em

Baranya Hirdető         7621 Pécs, Rákóczi út 26-26 I em. 205

Kla-Gabora Kft     7632. Uitz Béla u 3, Jackpot Lottózó , Plaza

 

A Szuperinfó ASZF tájékoztatója: